مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 21 دندانپزشکی: انواع کلاسپ و مکانیسم زیتنشن

موضوعات:
  • مکانیسم های گیر دنچر متحرک پارسیل
  • انواع کلاسپ (کارایی ، اصول انتخاب)
  • اتصالات
  • سیستم RPI
  • سایر نگهدارنده ها




قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 








آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )