تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 166 حسابداری: مشوق‌ها یا استانداردها: چه چیزی تغییرات کیفیت حسابداری اطراف پذیرش IFRS را تعیین می‌کند؟

چکیده
ما تأثیر مشوق‌های گزارش مالی مدیریتی بر تغییرات کیفیت حسابداری حول پذیرش استاندارد گزارش مالی بین‌المللی (IFRS) را بررسی می‌کنیم. ویژگی بارز ما محیط تک کشوری بر اساس آلمان است که پذیرش اجباری IFRS مجاز و متداول قبل از اجباری شدن IFRS بود. ما ترجیحات آشکارشده در انتخاب برای (نه) پذیرش  IFRS به‌طور داوطلبانه استخراج کردیم تا تعیین کنیم که آیا مدیریت شرکت‌های فردی مشوق پذیرش IFRS بود. برای مقایسه با مطالعات قبلی ما کیفیت حسابداری را از طریق ساختارهای متعدد مانند مدیریت درآمد، شناخت به‌موقع زیان و ارتباط ارزش ارزیابی کردیم. درحالی‌که اکثر ادبیات موجود بهبود کیفیت حسابداری پس از پذیرش IFRS را استناد می‌کنند، ما دریافتیم که پیشرفت‌ها محدود به شرکت‌ها باانگیزه پذیرش است که پذیرنده داوطلبانه می‌باشند. همچنین شرکت‌هایی را یافتیم که در برابر پذیرش IFRS مقاومت می‌کنند و ارتباط نزدیکی با بانک‌ها و سهامداران داخلی سازگار باانگیزه پایین‌تر برای استانداردهای حسابداری جامع‌تر دارند. نتایج کلی نشان می‌دهد که مشوق‌های گزارش دهی بر استانداردهای حسابداری در تعیین کیفیت حسابداری چیره هستند. نتیجه می‌گیریم که استنباط از شواهد در تغییرات کیفیت حول پذیرش داوطلبانه ضمانت کننده نیست که IFRS به‌خودی‌خود باعث بهبود کیفیت حسابداری می‌شود یا خیر.
طبقه‌بندی JEL: K22, M41, M48

کلیدواژه‌ها: IFRS, IAS, کیفیت حسابداری، حسابداری بین‌المللی

1. مقدمه
ما بررسی کردیم که آیا بهبود کیفیت حسابداری حول پذیرش داوطلبانه استاندارد گزارش مالی بین‌المللی (IFRS) می‌تواند به تغییر در استانداردهای حسابداری به‌خودی‌خود کمک کند. پس از پذیرش اجباری IFRS در بسیاری از مناطق جهان، توجه زیادی به ارتباط بین استانداردهای حسابداری و کیفیت حسابداری شده است. برخی از مطالعات قبلی بهبود کیفیت حسابداری را استناد کردند برای مثال بارث و همکاران، 2006؛ گاسن وسلهورن، 2006؛ هانگ و سوبرامانیام، 2007؛ بارث و همکاران، 2008 و یا عواقب اقتصادی مطلوب (به‌عنوان‌مثال، وو و ژانگ 2009; کیم و همکاران؛ کیم و شی 2012) حول پذیرش داوطلبانه IFRS. هنوز حدی که ما همان بهبود برای شرکت‌ها را می‌توانیم انتظار داشته باشیم برای باقی پذیرش یک سؤال باز باقی ماند. با بررسی این سؤال ما شواهدی بر اینکه مقررات استاندارد حسابداری اطلاعات در بازار سرمایه را بهبود می‌بخشد.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )