تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 174 حسابداری: بودجه مبتنی بر صفر: آیا این برداشت برای اصلاحات سرویس جهانی درست است؟ 

چکیده
پیشنهاد  FCCs  برای صندوق خدمات جهانی  USF  ،که  جایگزینی  صندوق ارتباط آمریکا شود . یک صندوق برای حمایت دولت از مناطق محرم وقف  می شود که این استرادژیک ، رقابتی بین پهن باند بی سیم و سیم دار می باشد  . در اصل استرادژیک ، بودجه پایه صفر  FCC  با یک سنگ لوحه شفاف نوشته می شود ولی حتی برای صندوق هیچ حسابی اختصاص داده نمی شود . یک دلیلی برای این نظریه قابل توجیه است که ورشکستگی مناطق روستایی را تهدید می کند. به ادعای FCC سرمایه صندوق انعطاف پذیر نیست با وجود اینکه در طول انتقال از همه موارد حمایت می کند . ما در این درس تمام حمایت ها را مورد بحث قرار خواهیم داد و همچنین تولیدات مالی RLEC  را هم مورد بحث قرار می دهیم .امورات مالی RLEC  که شامل مقایسه برنامه حمایت از CAF  می باشد . تغییرات در RLEC   گردش پول صورت می گیرد و RLEC   الویت اول  برای وام  تسهیلات روستای است  

مقدمه
در ارتباط آمریکا: طرح پهن باند ملی ، FCC  طرحی پیشنهاد کرد که صندوق بین الملی پول با صندوق ارتباط آمریکا جایگزین شود و به صندوق مناطق محروم وقف گردد .استرادژی این هدف ، افزایش زیر بنای مناطق محروم است . FCC  معتقد است که رقابت برای حمایت دلاری بین پهن باند با سیم و بدون سیم ،  هزینه تعرفه ها باید کاهش یابد .در اصل  قبول کردن بودجه با پایه صفر برای حمایت دلاری بوسیله FCC ، نشان دهنده سودمندی این طرح است .تشخیص FCC  که این تکنولوژی با هزینه کم دسترس بودن پهن باند را در مناطق گسترش خواهد داد. NECA   و سایر مفسران ، منتقدان شدید بودجه FCC  که شامل انتقال دوره ای است یا نه ، هستند که ادعا می کنند طرح FCC  برای شناسایی گیرنده های USF بی نتیجه است .پتانسیل مالی RLEC از کاهش حمایت توقیف شده که این امر به وسیله  تغییر ابعاد مالی از RLECs به سایر موجودی صورت می گیرد . همچنین NECA  نتایج تغییرات از مثبت به منفی  برای RLEC های بیشتر را نشان می دهد و افت آن را میتوان در ناتوانی  گرفتن وام از صندوق تسهیلات روستایی  فهمید و استفاده از این درآمد در درخواست و هزینه داده ها  از ارسال بررسی جدید به RLEC  در آوریل 2011 می باشد. ما پروژه RLEC  را تایید کردیم و این ایده را ادامه می دهیم که هر طرح اصلاحیه برای خدمات جهانی باید به عنوان محافظ کار مالی و حمل کننده آخرین طیفه بندی این ایده عمل کند چونکه کارخانه های  بیرون برای خدمات تلفنی  و همچنین تهیه خدمات  مشترکین خط رقمی DSL استفاده می شوند. 

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )