تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 1 فناوری اطلاعات:  حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

پیشگفتار
ISO ( سازمان بین المللی استانداردسازی) و IEC ( کمیسیون بین المللی الکترونیک) نظام خاصی را برای استانداردسازی جهانی ایجاد می کند. هیات های ملی که به عنوان اعضای ISO یا IEC می باشند مشازکتی در توسعه استانداردهای بین المللی از طریق کمیته های فنی دارند که توسط شرکت های تابعه برای مدیریت زمینه های خاص فعالیت های فنی ایجاد می گردند. کمیته های فنی ISO و IEC در زمینه منافع متقابل همکاری دارند. سازمان های بین المللی دیگر، نهادهای دولتی و غیردولتی، در ارتباط با ISO و IEC، همچنین در این فعالیت ها مشارکت دارند. در حوزه فناوری اطلاعات، ISO و IEC کمیته فنی مشترکی را ایجاد کرده اند که به نام ISO/IEC JTC 1 می باشد. 
استانداردهای بین المللی در انطباق با قوانین مورد نظر در بخشنامه های ISO/IEC، بخش 2، پیش نویس می شوند. کار اصلی کمیته فنی مشترک آماده سازی استانداردهای بین المللی می باشد. استانداردهای بین المللی پیش نویس شده که مورد قبول کمیته فنی مشترک می باشد برای هیئت های داخلی به منظور رای گیری منتشر می شود. این گسترش بر مبنای استانداردهای بین المللی حداقل توسط 75% از هیئت های داخلی که رای می دهند، تصویب می شود. 
تمرکز در ارتباط با این احتمال می باشد که بعضی از عوامل مربوط به این اسناد مرتبط به حق انحصاری می باشد. ISO و IEC مسئول تعیین هیچ یک و یا تمام حق انحصار نمی باشند. 
ISO/IEC 38500 توسط استانداردهای کشور استرالیا ( بر مینای AS8015:2005) آماده سازی شده و توسط روش های فشرده توسط کمیته فنی مشترک ISO/IEC JTC 1، فناوری اطلاعات، مورد قبول می باشند، که به صورت موازی با هیات های ملی ISO و IEC می باشند. 
ISO/IEC 38500 بر مبنای اصول سطح بالا بر مبنای استاندارد مشورتی می باشد. علاوه بر ایجاد دستورالعمل های زیاد در مورد نقش هیئت نظارتی، سازمان ها تشویق می شوند تا از استانداردهای مناسب برای پشتیبانی از نظارت فناوری اطلاعات استفاده کنند. 
در زمان انتشار این استاندارد، JTC1 تلاش های مستمری را برای ایجاد اسناد بیشتر در مورد نظارت فناوری اطلاعات انجام می دهد. این اسناد، که احتمالا در آینده به عنوان گزارش فنی ISO/IEC و احتمالا بر مبنای استانداردها منتشر می شوند، به نظر می رسد که مجموعه ای از موضوعات را شامل می گردند. 
- نظارت پروژه ها شامل سرمایه گذاری فناوری اطلاعات.
- نظارت فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در فعالیت های کسب و کار مداوم. 


مقدمه
هدف این استاندارد ایجاد چارچوب اصلی برای استفاده مدیران به منظور ارزیابی، مدیریت و و نظارت کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در سازمان هایشان می باشد. 
بیشتر سازمان ها از فناوری اطلاعات به عنوان ابزار کسب و کار پایه استفاده کرده و موارد ناچیزی وجود دارد که می توانند به صورت موثری بدون آن فعالیت کنند. فناوری اطلاعات همچنین به عنوان فاکتور مهمی در طرح های کسب و کار آینده بسیاری از سازمان ها می باشد. 
هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات نسبت قابل توجهی از هزینه های سازمانی منابع انسانی و مالی را به خود اختصاص می دهد. به هر حال بازده این سرمایه گذاری ها به طور کامل قابل تشخیص نبوده و تاثیر مضر آن بر روی سازمان ها قابل توجه می باشد. 
دلیل اصلی مربوط به آین نتایج منفی تاکید بر روی جنبه های مالی، فنی و برنامه نویسی فعالیت های IT نسبت به تاکید بر روی شرایط کسب و کار کلی استفاده از فناوری اطلاعات می باشد. 
این استاندارد در ارتباط با تعریف حاکمیت شرکتی می باشد که بر مبنای گزارش کمیته در مورد جنبه مالی حاکمیت شرکتی در سال1992 می باشد. گزارش کادبری همچنین تایید پایه ای را در مورد حاکمیت شرکتی در اصول حاکمیت شرکتی  OECD در سال 1999 ( که در سال 2004 بازبینی شد) ایجاد می کند. کاربران این استانداردها تشویق می گردند تا خودشان را با گزارش کادبری و اصول OECD از حاکمیت شرکتی آشنا کنند.....قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )