تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 1 کشاورزی: کودهای شیمیایی و مکمل خاک

چکیده
هدف این است که چنین مواردی در ارتباط با نیاز گیاه می باشند. به هر حال این شرایط همیشه حاصل نمی گردند، زیرا آزادسازی، همیشه در هماهنگی با انتظارات نبوده و بستگی به شرایط آب و هوایی و رشد محصولات دارند. علاوه بر این، نیاز محصولات همیشه قابل پیش بینی نمی باشد. ترکیب آزادسازی مواد غذایی در کودهای شیمیایی، همیشه توابع مرتبط لگاریتمی معمول را دنبال می کنند، در حالی احتیاجات مرتبط به محصولات، کم و بیش به دنبال تابع نمایی می آیند. 
در شکل 2.1 بعضی از نمونه های مرتبط به آزادساری N( نیتروژن) چنین کودهای شیمیایی، در مقایسه با آزادسازی N از کودهای شیمیایی معدنی ( آب محلول) نشان داده شده است. این داده ها حاصل از بررسی های پراساد و همکارانش می باشد. اوسموکوت (14+16+18) آزادسازی آهسته کودهای شیمیایی غیرآلی همراه با پوشش صمغ بوده و اسموفوم (4+3+8) ترکیبی از سبوس، استخوان خرد شده، پوسته ویناس و درخت کاکائو می باشد. آزادسازی مواد مختلف در این ترکیبات برابر نمی باشد. 
آزادسازی آهسته کودهای شیمیایی به طور گسترده در صنایع گلخانه ای مورد استفاده قرار نمی گیرد، زیرا آبیاری پی در پی احتمالاتی را برای پوشش سطحی خاک نباتی در هر زمان ایجاد می کند که گیاه نیازمند مواد غذایی باشد. چنین پوشش دهی بدون مد نظر قرار دادن توان ورودی قابل توجه، به مرحله اجرا در می آید. در شرایط خاص زمانی که خاک های نباتی دردسر ساز می باشند، آزادسازی آرام کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. این برای نمونه، در ارتباط با گیاهان رشد یافته با آبیاری بالاسری بوده، به صورتی که آب زیادی درون این مخازن قرار می گیرند. در چنین موقعیتی، بخش مهمی از مواد غذایی به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی تلف می گردد. پوشش دهی با خاک های نباتی موثر نبوده و در عوض آزادسازی آرام کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. 

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )