تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 11 کشاورزی: آللوپاتی- ابزاری برای بهبود توانایی رقابتی وجین کردن گندم با بلک گرس (نوعی علف هرز) مقاوم در برابر علف کش (پوستهای آلوپکوروس میوزورویدها.)

چکیده: کنترل بلک گرس در تولید زمستانی گندم در اروپای شمالی به دلیل محصولات مکررتر زمستانی و افزایش مقاومت علفهای هرز در برابر علف کشها مشکل عدیده ای می باشد. استراتژیهای دیگری برای کنترل علف هرز، مانند استفاده بیشتر از موجودات ذره بینی خاکهای زراعتی، مورد نیاز است. عوامل افزایش دهنده رقابت موجودات ریز خاکهای زراعتی نه تنها شامل بنیه اولیه و طول کاه می باشد بلکه شامل آللوپاتی نیز می شود. بنابراین، ویژگیهای وابسته به آللوپاتی موجودات ریز خاک زراعتی که مشمول لیست ملی سوئدی یا خط لوله پخش می باشند با استفاده از یک آزمایش زیستی درمورد بلک گرس مقاوم در برابر علف کش و حساس به علف کش به عنوان گیاهان گیرنده مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی برای شناخت منابع احتمالی فعالیت آللوپاتیک بالا خطوط جا به جایی گندم سیاه را نیز در خود جای داد. نتایج این آزمایش زیستی با آزمایشات دوساله در مزرعه دنبال شد. نتایج حاکی از تفاوتهای چشمگیر بین فعالیت ذره های ریز خاک زراعتی بود. اکثر ذره های ریز خاک زراعتی تداخل با بلک گرس مقاوم در برابر علف کش و حساس در برابر علف کش را نشان دادند، با اینکه تاثیر آللوپاتیک در ژنوتیپ مقاوم در برابر علف کش کمتر بود. دینارو، یک موجود ذره بینی تریتیکل (گندم سیاه با پروتئین بالا) و موجودات ذره بینی گندم نیمبوس جدید نشانگر بالاترین آللوپاتی و بازدارنده رشد بلک گرس بود. محصولات معدودی از گندم با چاودار کروماتین، همه یا بخشی از کروموزوم چاودارآللوپاتی بالایی را نشان دادند. بنابراین استفاده از ذره های ریز دارای فعالیت بالای آللوپاتی در کنترل علف هرز بلک گرس حائز اهمیت می باشد.

واژگان کلیدی: آللوپاتیک ( پدیده زیستی که در آن اندامها (جانداران) مواد بیوشیمیایی تولید می کنند که رشد، بقا و تولید مثل دیگر اندامها را تحت تاثیر قرار می دهد) ؛ بلک گرس (نوعی علف هرز که در زمینهای بایر رشد می کند)؛ مطالعات زمینه ای؛ مقاوم در برابر علف کش؛ رقابت علفهای هرز؛ خطوط جا به جایی (جایگیری) گندم چاودار

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )