تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 3 کشاورزی: تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی طلسم خشکی (خشکسالی) در کشور یونان

چکیده
تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی طلسم خشکی که در مناطق یونان روی می دهد برای مدت طولانی حدود 40 سال (1958-1977) همچنان وجود دارد. طلسم خشکی بر مبنای تعداد روزهای متوالی بدون باران تعریف می گردد. تعداد روزها به تعریف طولانی بودن طلسم خشکی می پردازد. طولانی ترین طلسم در بخش مرکزی (جزایر سیکلاد) و دریای اژه جنوب شرق می باشد به صورتی که این طلسم خشکی با مدت حداقل در شمال غربی مناطق یوتان نشان داده شده که معنادار بودن عرض جغرافیایی و توپوگرافی را منعکس می کند. توزیع دو جمله ای منفی و زنجیره مارکف مرتبه دوم متناسب با مدت طلسم خشکی طول های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی توزیع فراوانی سالانه و فصلی وقوع طلسم خشکی نشان می دهد که طلسم خشکی در یونان مشخصه های فصلی را مجسم می کند در حالی که توالی های طولانی و متوسط در ارتباط با مدت زمان و خطرات خشکسالی می باشد. 
خشکسالی پدیده پیچیده ای می باشد که اغلب در ارتباط با تداوم روزهای خشک می باشد. تعریف هواشناسی خشکسالی بر مبنای شناخت فرایند فیزیکی بوده، که می تواند توضیح بلافاصلی از هواشناسی در مورد علت خشکسالی را بدهد. 
تجزیه و تحلیل داده های بارش ماهانه دارای مزایای خاصی می باشد. در عین حال، آن ممکن است دارای مضرات باشد زیرا آن ها نمی توانند خشک ترین یا بارانی ترین دوره را در یک ماه مشخص کنند .
در واقع دوره های 10 روزه ای در ماه وجود دارد که احتمال بارش کمتر یا بیشتر از دو دوره 10 روزه دیگر در طی یک ماه می باشد. در کل تجزیه و تحلیل کل بارش ماهانه دارای محدودیت های عدم آشکار شدن ساختار زمانی بارش از نظر جزییات زمانی می باشد.به این منظور، بسیاری از دانشمندان بررسی پدیده خشکسالی را با استفاده از مدت طلسم خشکی انجام می دهند.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )