تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 9 کشاورزی: بررسی ژنتیک و ژنومیک کاربردی در پرورش گیاه یونجه 

چکیده : گیاه یونجه ( با نام علمی Medicago  sativa  L .  )، گونه ی چند ساله و پیوند دو نژادی ، بطور گسترده ای جزء بقولات علوفه ای کاشته شده از نوع یونجه خشک و مرتعی و علف تازه در سراسر جهان می باشد . در حال حاضر پرورش گیاه یونجه متکی بر انتخاب فنوتیپی مکرر است، اما جایگزین های ترکیبی شاخص مولکولی در امر پرورش می تواند موجب بالا بردن افزایش ژنتیکی در هر واحد زمانی و هر واحد هزینه ای و تسریع پیشرفت یونجه شود . بسیاری از جایگاه های اصلی صفات کمّی (QTL ) مرتبط با صفات زراعی ، توسط طرح ریزی جایگاه صفات کمّی ، اما در مناطق ژنومی نسبتاً زیاد تعیین شده اند .  ژنهای انتخابی مشخص شده از گونه های مدل، برای تعیین برخی از جایگاه های سببی در طرح ریزی گیاه یونجه و جمعیت اصلاح صفات خاص موثر بوده است . در سالهای اخیر، فناوری های توالی بالای عملکردی ، همراه با ابزارهای پیشرفته زیست اطلاعاتی ، برای تعیین میزان زیاد تک نوکلئوتیدهای چندریختی در گیاه یونجه بکار رفته اند که در شاخص ها گسترش یافته اند . این شاخص ها، طرح ریزی مناسب صفات کمّی و طرح ریزی ارتباط گسترده ی ژنومی صفات زراعی و راهبردهای پرورشی پیشرفته بعدی برای گیاه یونجه، مانند انتخاب مبنی بر شاخص و انتخاب ژنومی را تسهیل خواهد کرد . براساس ایده هایی از تحقیقات، ما چندین راه برای بهبود انتخاب در گیاه یونجه پیشنهاد می کنیم مانند 1 ) انتخاب تنوع  و تست صفات اصلی 2 ) ورود جایگاه صفات کمّی 3 ) انتخاب ژنومی . 

کلمات کلیدی : گیاه یونجه ، پرورش ، انتخاب فنوتیپی ، طرح ریزی جایگاه صفات کمّی ، طرح ارتباطی ، انتخاب مبنی بر شاخص ، انتخاب ژنومی.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )