تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
لیست مقالات اول حسابداری


در این صفحه می توانید لیست مقالات رشته حسابداری را مشاهده بفرمایید. این صفحه جهت ایجاد امکان جستجو و سرچ ساده بین مقالات رشته حسابداری و همچنین دسترسی به چکیده مقالات ایجاد شده است. شما با کلیک بر  روی عنوان هر مقاله می توانید:
    • چکیده ترجمه فارسی مقاله را مطالعه کنید.
    • اصل مقاله انگلیسی را بصورت رایگان دانلود و بررسی کنید.
    • در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله نمایید.


مقاله شماره 2 حسابداری: کمیته حسابرسی
مقاله شماره 3 حسابداری: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری

مقاله شماره 4 حسابداری: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات اصول حسابداری در مدیریت
مقاله شماره 5 حسابداری: موسسه حسابداری مرتبط به سرمایه
مقاله شماره 6 حسابداری: بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه
مقاله شماره 7 حسابداری: اصول و حسابداری اختیار خرید سهام (2013)
مقاله شماره 8 حسابداری: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی  و حسابداری
مقاله شماره 9 حسابداری: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: مبانی پایه ، خطرات و پتانسیل ها
مقاله شماره 10 حسابداری: قوانین بر مبنای نتیجه بازدهی
مقاله شماره 11 حسابداری: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسابداری
مقاله شماره 12 حسابداری: بررسی عواملی که انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد (2012)
مقاله شماره 13 حسابداری: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و دستورالعمل تحقیق (2012)
مقاله شماره 14 حسابداری: اهداف مدیریتی صحیح در شرکت گود گرین
مقاله شماره 15 حسابداری: مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
مقاله شماره 16 حسابداری: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی (2013)
مقاله شماره 17 حسابداری: محاسبۀ مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
مقاله شماره 18 حسابداری: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده: شواهد از فرانسه (2013)
مقاله شماره 19 حسابداری: تشابه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی، نقش تکنولوژی اطلاعات در تغییرات حسابداری (2013)
مقاله شماره 20 حسابداری: سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت دانش : مطالعه موردی (2009)
مقاله شماره 21 حسابداری: رویه های افشادر گزارشگری سازمانی در موسسات بخش دولتی
مقاله شماره 22 حسابداری: ساخت حسابداری پاسخگو در بخش عمومی (2005)
مقاله شماره 23 حسابداری: تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی افشاءخط مشی حسابداری
مقاله شماره 24 حسابداری: تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها (2013)
مقاله شماره 25 حسابداری: تحقیق حسابداری و منافع عمومی (2005)
مقاله شماره 26 حسابداری: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی (2005)
مقاله شماره 27 حسابداری: مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها
مقاله شماره 28 حسابداری: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها (2012)
مقاله شماره 29 حسابداری: آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد
مقاله شماره 30 حسابداری: تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری (2004)
مقاله شماره 31 حسابداری: حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی) (2003)
مقاله شماره 32 حسابداری: تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری (2012)
مقاله شماره 33 حسابداری: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت (2011)
مقاله شماره 34 حسابداری: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
مقاله شماره 35 حسابداری: گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الكترونیكی (2006)
مقاله شماره 36 حسابداری: حسابرسی مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
مقاله شماره 37 حسابداری: حسابداری مدیریت استراتژیکی (2010)
مقاله شماره 38 حسابداری: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی (2005)
مقاله شماره 39 حسابداری: رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (2011)
مقاله شماره 40 حسابداری: تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای (2005)
مقاله شماره 41 حسابداری: مفهوم و مربوط بودن سود (2002)
مقاله شماره 42 حسابداری: تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای (2005)
مقاله شماره 43 حسابداری: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری (2007)
مقاله شماره 44 حسابداری: توسعه روش هزین یابی بر مبنای فعالیت –  مقایسه فرانسه و چین (2011)
مقاله شماره 45 حسابداری: تحقیق حسابداری و منفعت عمومی (2005)
مقاله شماره 46 حسابداری: شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما-فرنچ (2003)
مقاله شماره 47 حسابداری: رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه (2011)
مقاله شماره 48 حسابداری: آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان (2011)
مقاله شماره 49 حسابداری: سرمایه فکری :تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت (2004)
مقاله شماره 50 حسابداری: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی (2010)
مقاله شماره 51 حسابداری: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی (2014)
مقاله شماره 52 حسابداری: بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان (2006)
مقاله شماره 53 حسابداری: گزارش آنلاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی (2006)
مقاله شماره 54 حسابداری: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی (2010)
مقاله شماره 55 حسابداری: تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی (2011)
مقاله شماره 56 حسابداری: فن آوری های اطلاعات: چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری
مقاله شماره 57 حسابداری: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر (2009)
مقاله شماره 58 حسابداری: اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریكا (2010)
مقاله شماره 59 حسابداری: ساختارهای دولتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ (2003)
مقاله شماره 60 حسابداری: سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات (2012)
مقاله شماره 61 حسابداری: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی (2010)
مقاله شماره 62 حسابداری: مقررات زدایی، تغییرات  تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک (2005)
مقاله شماره 63 حسابداری: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک (2010)
مقاله شماره 64 حسابداری: آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟ (2009)
مقاله شماره 65 حسابداری: برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها (2006)
مقاله شماره 66 حسابداری: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (2012)
مقاله شماره 67 حسابداری: تحقیقات کیفی در حسابداری و مدیریت (2010)
مقاله شماره 68 حسابداری: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت (2011)
مقاله شماره 69 حسابداری: فقط فصل نهم: گزارش و افشاء كنندگان گزارش (2002)
مقاله شماره 70 حسابداری: حقایق در مورد گسب (GASB) ق (2003)
مقاله شماره 71 حسابداری: مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری (2001)
مقاله شماره 72 حسابداری: ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام
مقاله شماره 73 حسابداری: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی (ترجمه تا جدول 1) (2001)
مقاله شماره 74 حسابداری: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
مقاله شماره 75 حسابداری: تئوری های هنجاری حسابداری
مقاله شماره 76 حسابداری: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی (2006)
مقاله شماره 77 حسابداری: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از  DEA فازی (2013)
مقاله شماره 78 حسابداری: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد (2013)
مقاله شماره 79 حسابداری: اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی (2012)
مقاله شماره 80 حسابداری: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی (2013)
مقاله شماره 81 حسابداری: نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری (2014)
مقاله شماره 82 حسابداری: پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر (2013)
مقاله شماره 83 حسابداری: سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری (2013)
مقاله شماره 84 حسابداری: سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر (2012)
مقاله شماره 85 حسابداری: بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی (2014)
مقاله شماره 86 حسابداری: تجزیه و تحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی (2014)
مقاله شماره 87 حسابداری: بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی  نرخ ارز USD-JPY ق (2014)
مقاله شماره 88 حسابداری: نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی (2014)
مقاله شماره 89 حسابداری: مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME ق (2014)
مقاله شماره 90 حسابداری: نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی (2014)
مقاله شماره 91 حسابداری: موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن (2014)
مقاله شماره 92 حسابداری: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی (2014)
مقاله شماره 93 حسابداری: روند کنونی در حسابرسی داخلی (2014)
مقاله شماره 94 حسابداری: دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت (2014)
مقاله شماره 95 حسابداری: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک (2008)
مقاله شماره 96 حسابداری: فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی (2014)
مقاله شماره 97 حسابداری: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کرواسی (2013)
مقاله شماره 98 حسابداری: آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت (2012)
مقاله شماره 99 حسابداری: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی (2014)
مقاله شماره 100 حسابداری: تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند (2014)
مقاله شماره 101 حسابداری: آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟  مورد مطالعه، مکزیک (2014)
مقاله شماره 102 حسابداری: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی (2012)
مقاله شماره 103 حسابداری: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی (2014)
مقاله شماره 104 حسابداری: تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی (2014)
مقاله شماره 105 حسابداری: ترجمه حسابداری تعهدی، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره از هویت های حسابداری بخش عمومی (2013)
مقاله شماره 106 حسابداری: نظریه ساختاری  تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد (2014)
مقاله شماره 107 حسابداری: آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری (2014)
مقاله شماره 108 حسابداری: حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی (2014)
مقاله شماره 109 حسابداری: حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟ (2013)
مقاله شماره 110 حسابداری: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی (2013)
مقاله شماره 111 حسابداری: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی (2010)
مقاله شماره 112 حسابداری: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت (2008)
مقاله شماره 113 حسابداری: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات (2013)
مقاله شماره 114 حسابداری: روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه:  انتخاب حسابدار ارشد (2014)
مقاله شماره 115 حسابداری: رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان (2014)
مقاله شماره 116 حسابداری: آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد ؟ (2014)
مقاله شماره 117 حسابداری: مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل  شده در بازار بورس بخارست (2014)
مقاله شماره 118 حسابداری: تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی (2014)
مقاله شماره 119 حسابداری: بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی (2014)
مقاله شماره 120 حسابداری: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی (2014)


برچسب ها:

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )