مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
لیست مقالات دوم حسابداری


در این صفحه می توانید لیست مقالات رشته حسابداری را مشاهده بفرمایید. این صفحه جهت ایجاد امکان جستجو و سرچ ساده بین مقالات رشته حسابداری و همچنین دسترسی به چکیده مقالات ایجاد شده است. شما با کلیک بر  روی عنوان هر مقاله می توانید:
    • چکیده ترجمه فارسی مقاله را مطالعه کنید.
    • اصل مقاله انگلیسی را بصورت رایگان دانلود و بررسی کنید.
    • در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله نمایید.

مقاله شماره 121 حسابداریپیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی (2014)

مقاله شماره 122 حسابداری: تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی (2014)
مقاله شماره 123 حسابداری: مدل سازی حسابداری - یک رویکرد تعیین چندگانه (2014)

مقاله شماره 124 حسابداری: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی (2013)
مقاله شماره 125 حسابداری: روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم (2010)
مقاله شماره 126 حسابداری: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی (2014)
مقاله شماره 127 حسابداری: حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف (2013)
مقاله شماره 128 حسابداری: برآورد نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز به مدیران (2013)
مقاله شماره 129 حسابداری: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن 18 ق (2013)
مقاله شماره 130 حسابداری: کشف کردن "Bay (دهنه)" در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری (2013)
مقاله شماره 131 حسابداری: تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری (2013)
مقاله شماره 132 حسابداری: اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها (2010)
مقاله شماره 133 حسابداری: آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟ (2005)
مقاله شماره 134 حسابداری: مجله بانکداری و امور مالی: بازده وجه نقد،سرمایه گزاریها و دارایی (2009)
مقاله شماره 135 حسابداری: بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه (2009)
مقاله شماره 136 حسابداری: قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت (2012)
مقاله شماره 137 حسابداری: مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده (2010)
مقاله شماره 138 حسابداری: یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی (2013)
مقاله شماره 139 حسابداری: نتیجه گیری تعهدات از مسئولیت های مفصلی و چند ترتیبی که برای مجموع میزان تعهد در تاریخ گزارشدهی ثابت شده است (2013)
مقاله شماره 140 حسابداری: نهاد های Not-for-profit: طبقه بندی اقدامات فروش سرمایه های مالی اهدایی در بیانیه ی جریان های نقدی (2012)
مقاله شماره 141 حسابداری: مقاله ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه) (2008)
مقاله شماره 142 حسابداری: رابطه میان بازرسی داخلی و امنیت اطلاعات : یک تحقیق اکتشافی (2012)
مقاله شماره 143 حسابداری: نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها و کاربرد پذیری (2012)مقاله شماره 144 حسابداری: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد (2013)
مقاله شماره 145 حسابداری: حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته (2013)
مقاله شماره 146 حسابداری: حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله ی آن (2013)
مقاله شماره 147 حسابداری: مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب (2011)
مقاله شماره 148 حسابداری: سمت ها و القابی برای افراد حرفه ای در صنعت بیمه و امور مالی (2011)
مقاله شماره 149 حسابداری: چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی (2010)
مقاله شماره 150 حسابداری: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130 ق (2004)
مقاله شماره 151 حسابداری: تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود (2010)
مقاله شماره 152 حسابداری: اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها (2009)
مقاله شماره 153 حسابداری: مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب (2012)
مقاله شماره 154 حسابداری: ده قانون حسابرسی: پیروی از این رهنمودها، نتایج را برای مدیریت مفید‌تر می‌سازد (2008)
مقاله شماره 155 حسابداری: نگاهی به استاندارد گذاری در دوره 25 ساله (2009)
مقاله شماره 156 حسابداری: بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری  عملکرد شرکت
مقاله شماره 157 حسابداری: استانداردهای جهانی حسابداری: واقعیت و رویاها (2009)
مقاله شماره 158 حسابداری: دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس (2013)
مقاله شماره 159 حسابداری: ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ (2007)
مقاله شماره 160 حسابداری: عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه (2005)
مقاله شماره 161 حسابداری: رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا (2011)
مقاله شماره 162 حسابداری: آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود (2005)
مقاله شماره 163 حسابداری: نقش نقدینگی در ارزشگذاری معاوضه (2011)
مقاله شماره 164 حسابداری: شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا (2011)
مقاله شماره 165 حسابداری: تحقیق حسابداری برای حرفه حسابداری (2015)
مقاله شماره 166 حسابداری: مشوق‌ها یا استانداردها: چه چیزی تغییرات کیفیت حسابداری اطراف پذیرش IFRS را تعیین می‌کند؟ (2015)
مقاله شماره 167 حسابداری: محاسبه مسائل ذهنی 
مقاله شماره 168 حسابداری: تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه (2013)
مقاله شماره 169 حسابداری: رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر
مقاله شماره 170 حسابداری: سیستم اطلاعاتی حسابداری و دانش مدیریت : مطالعه موردی (2009)
مقاله شماره 171 حسابداری: کاهش مالیات سود سهام , شرکت ها را بر آن می دارد تاسود سهام خود را افزایش دهند:اطلاعات شواهد بدست آمده از کشور چین (2011)
مقاله شماره 172 حسابداری: تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری (2008)
مقاله شماره 173 حسابداری: مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی چشم اندازی جدید (2015)
مقاله شماره 174 حسابداری: بودجه مبتنی بر صفر: آیا این برداشت برای اصلاحات سرویس جهانی درست است؟ (2014)
مقاله شماره 175 حسابداری: اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی (2011)
مقاله شماره 176 حسابداری: ظرفیت جذب، نوآوری و موانع فرهنگی در مدل میانجیگری مشروط (2014)
مقاله شماره 177 حسابداری: قابلیت و مهارت های بازاریابی و منابع ارزش مشتری در بازارهای کسب و کار (2006)
برچسب ها:آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic