مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده


در این صفحه می توانید لیست مقالات رشته زیست شناسی را مشاهده بفرمایید. این صفحه جهت ایجاد امکان جستجو و سرچ ساده بین مقالات رشته زیست شناسی و همچنین دسترسی به چکیده مقالات ایجاد شده است. شما با کلیک بر  روی عنوان هر مقاله می توانید:
    • چکیده ترجمه فارسی مقاله را مطالعه کنید.
    • اصل مقاله انگلیسی را بصورت رایگان دانلود و بررسی کنید.
    • در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله نمایید.


مقاله شماره 1 زیست شناسی: ویروس های درون باکتری (باکتری خوارها)

مقاله شماره 2 زیست شناسی: آناتومی حشرات

مقاله شماره 3 زیست شناسی: مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها

مقاله شماره 4 زیست شناسی: اپرون ها (ژنی که به تنظیم ژن های دیگر مسئول سنتز پروتئین می پردازد)

مقاله شماره 5 زیست شناسی: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود (2009)

مقاله شماره 6 زیست شناسی: تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی (2007)

مقاله شماره 7 زیست شناسی: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود (2011)

مقاله شماره 8 زیست شناسی: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی (2007)

مقاله شماره 9 زیست شناسی: محتویان فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره های Papaver rhoeas L. جنوب شرقی صربستان (2010)

مقاله شماره 10 زیست شناسی: کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolata  ق (2010)

مقاله شماره 11 زیست شناسی: ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling  ق (2007)

مقاله شماره 12 زیست شناسی: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما (2006)

مقاله شماره 13 زیست شناسی: ISSR (تكرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیكی در Noctuids(Lepidoptera)  ق (2002)

مقاله شماره 14 زیست شناسی: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج (Oryza sativa ssp.japonica )  ف (2008)

مقاله شماره 15 زیست شناسی: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed ق (2008)

مقاله شماره 16 زیست شناسی: نقش هورمون ها در دفاع علیه حشرات و بیماری ها

مقاله شماره 17 زیست شناسی: ژن های FASCIATA به دلیل عامل  1 اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس ،سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند (2001)

مقاله شماره 18 زیست شناسی: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس (2009)

مقاله شماره 19 زیست شناسی: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB ) در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز PHB باکتریایی (2011)

مقاله شماره 20 زیست شناسی: جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان (2004)

مقاله شماره 21 زیست شناسی: سرعت تفکیک سلول ، فاز رشد مریستم ریشۀ آرابیدوپسیس را کنترل می کند (2010)

مقاله شماره 22 زیست شناسی: احیای گونه های مختلف سیکلامن (Cyclamen ) از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها (2010)

مقاله شماره 23 زیست شناسی: تنظیم رونوشتی ROS ،گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند (2010)

مقاله شماره 24 زیست شناسی: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه (2005)

مقاله شماره 25 زیست شناسی: مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان (2004)

مقاله شماره 26 زیست شناسی: آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata  Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتاب و سایه ، به عنوان حمایت از شناسایی آنها (2012)

مقاله شماره 27 زیست شناسی: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه (2006)

مقاله شماره 28 زیست شناسی: ساختار فلوئم (2012)

مقاله شماره 29 زیست شناسی: تحولی در تنوع جنسی گیاهان (2002)

مقاله شماره 30 زیست شناسی: تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی (2002)


برچسب ها:

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات