تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 11 روانشناسی: علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

مقدمه
توافق گسترده ای وجود دارد که حداقل در جهان غرب، بخش اعظم قرن حاضر تحت سلطه یک آرایه به هم پیوسته از مفاهیم که - واپسگرایانه - می توان آن را مدرنیست نامید. این مفاهیم، به نوبه خود به شرایط مختلف تکنیکی موادی مربوط می شوند، بسیاری از اشکال زندگی نهادی را در محاصره خود می گیرند و طیف وسیعی از شیوه های فرهنگی  بعنوان مثال در ادبیات، هنر، معماری و صنعت را تحت تاثیر خود قرار می دهند. تحلیلگران اغلب با استفاده از واژه های مدرنیتهبرای تاکید بر ترکیب ویژگی های اقتصادی، تکنولوژیکی و نهادی (گیدنز 1990 ، جیمسون 1984) و مدرنیسم برای صحبت درباره الگوبرداری های فکری و فرهنگی، بر جنبه های مختلف این دوره تمرکز می کنند (لونسون 1984 ، فراسینا و هریسون 1982) 
در حالی که تا همسانی هم رایی کامل راه دور و درازی باقیست، این نیز بطور کلی به رسمیت شناخته شده است که این مجموعه های مرتبط از باورهای مدرنیستی به آرامی در حال از دست دادن مفهوم تعیین کننده اعتبار خود هستند.قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )