تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 3 روانشناسی: نقش افسردگی عمده، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه

زمینه:
اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال افسردگی عمده (MDD)   اغلب اوقات همزمان با هم و بعد از تجارب آسیب زا بروز می کند و در بهم ریختگی های عصبی نیز  ، در فاکتور حافظه کلامی و عملکرد اجرایی نقش مشترک دارند .  به هر صورت ،  تلاش مختصری در ارزیابی منظم نقش تشخیص MDD همراه، در مطالعات عصب شناختی در مورد افرادی با عارضه PTSD، صورت گرفته است.

هدف:
هدف این تحقیق ، بررسی کاستی های عصب شناختی در بیماران PTSD همراه با و یا بدون MDD می باشد. ما فرض را بر این گذاشتیم که بیماران PTSD با MDD همراه (PTSD+MDD) به طور مشخص، کارایی  پایین تری در حافظه کلامی و عملکردهای اجرایی نسبت به بیماران PTSD بدون MDD همراه (PTSD-MDD)  از خود نشان می دهند.

روش:
بیماران شرکت کننده در این تحقیق شامل 140 نفر بیمار سر پایی میباشد  که یک نشانه از اختلال PTSD را بعد از  بروز یک سانحه ساده  آسیب زا داشته اند  و در گروه کنترل، در انواع مختلف درمان شرکت کرده اند. 
داده های پایه عصب روان  شناسی (اعصاب و روان )،  
بیماران با (PTSD+MDD (n=84 و بیمارانی با (PTSD-MDD (n=56 را با هم مقایسه کرده است.

نتایج:
بیماران PTSD+MDD دارای کاستی های حافظه کلامی شدیدتر ، در یادگیری و بازیابی کلمات ، نسبت به بیماران با عارضه  PTSD هستند. هیچ تفاوتی میان دو گروه در یادآوری یک پاراگراف منسجم، تشخیص و تغییر میزان توجه و تداخل های  شناختی وجود ندارد .

نتیجه گیری: 
نتایج این تحقیق نشان میدهد که ، بروز MDD همراه ،  با مشخصه های  عصبی با آسیب دیدگی بیشتر ، ارتباط دارد  البته در این بین  تفاوت هایی در مورد فاکتور حافظه کلامی و نه  در مورد  فاکتور عملکردهای اجرایی وجوددارد . از نقطه نظر بالینی، آگاهی نسبت به عملکردهای مشخص حافظه کلامی در افرادی با PTSD و MDD همراه محدودتر میابشد و می تواند با نتایج درمانی ضایعه روحی ، که عمدتا بردرمان  روانی متمرکز است، مرتبط باشد.

کلمات کلیدی: عصب شناختی، شناختی،PTSD- اختلال افسردگی عمده- همراهی
قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )