تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 1 ریاضی: اختراع ریاضی: فلسفه و زیبا شناختی

ریاضیدانان بسیاری روی فلسفه اختراع ریاضیات تعمق کرده اند. این درون نگری گویای چیست؟ J.Hadamard و H.Pioncare راجع به پدیده فوق العاده ای بحث می کنند که در مورد خودشان شاهد بودند و ریاضیدانان دیگر نیز مشاهده کرده اند. پس از مدتی بحث و مذاکره روی یک مسئله (دوره آمادگی) و شکست در حل آن، این بحث کنار گذاشته شد. سپس ناگهان یک روز، یک هفته یا ماهها بعد (دوره نهفتگی) حین مکالمه ای جزئی راه حلی پیدا کردند.این روشن سازی (طبق نظر Hadamard ) بدون هشدار و در تضاد با تحقیقات قبلی بوجود آمد.  با وجود نیاز جدی به کنترل در آینده، این روشن سازی به سرعت متقاعد می کند. مرحله آخر تصدیق (تصدیق کردن راه حل و به شکل دقیق و صریح دراوردن) ممکن است حاکی از این باشد که روشن سازی اشتباه بود و سپس فراموش می شود. اما اغلب راه حل ارائه شده توسط خدایان صحیح تلقی می شود. اما شما هم مانند سایر افراد ممکن است از ضمیر ناخوداگاه و خدایان خشنود نباشید.
هوشیاری مفهومی درون نگرانه است. ممکن است هنگام دوچرخه سواری یا رانندگی تصمیم بگیرید به راست برانید. اما خیلی چیزهایی که هنگام یادگیری دوچرخه سواری و رانندگی به تلاش نیاز دارند (مثل حفظ تعادل یا گذاشتن پا روی ترمز) را اکنون خود به خود انجام می دهید: فرایندهای  مغزی ناخوداگاه در این مورد دخیلند. پس ما می توانیم فرایندهای مغزی ناخوداگاه را بطور درون گرایانه تشخیص دهیم و بدین نتیجه برسیم که بسیاری از فرایندهای دیگر آگاهانه نیستند. به نظر می رسد بسیاری از این فرایندهای ناخوداگاه ماهیت متفاوتی دارند و ممکن است به اشتباه همه آنها را با هم به عنوان ناخوداگاه تلقی کنیم. از آنجاییکه هوشیاری نیز مفهومی درون گرایانه است، شرح آن دشوار می شود.
چطور به هوشیاری همسر، گربه یا کامپیوتر شخصیتان پی می برید؟
نمی خواهم در یان نقطه در مسائل کلی هوشیاری، ناخوداگاهی، ماهیت تفکر، ماهیت درک کردن، ماهیت معنی، فنا ناپذیری روح و غیره گرفتار شویم. با وجود جالب بودن این مسائل، مطالعه آنها مستلزم دشواریهای روش شناختی بسیاری می باشد. موضع من در این بحث، جویا شدن چگونگی برخورد افراد با این مسائل در موردی خاص اما مطلوب (از نظر روش شناختی) می باشد: یعنی در ریاضیات.
قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایینآخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )