تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 7 ریاضی: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط

چکیده 
در این مقاله تجزیه و تحلیل فشارهای سطوح عملکردی بخش های درجه بندی شده در ارتباط با بررسی ویژگی ها در راس حدودها و تاثیر لایه های مرزی می باشد. بر طبق به نظریات تغییر سطوح , یک معادله نسبی متفاوتی بدست می آید. با استفاده از روش های تحلیلی , معادله توازن خمش و کشش تفکیک می گردد.همچنین با معرفی کردن یک تابع به نام لایه توابع مرزی , سه معادله مربوط به خمش به دو معادله تفکیک پذیر تبدیل می گردند.این معادلات به صورت تحلیلی حل شده و تاثیر تابع لایه های مرزی بر روی بخش های فشار نشان داده می شوند.همچنین مشخصات مربوط به نیروها , نتایج لحظه ای و تابه لایه های مرزی در ارتباط با سطوح نسبی برجسته   و بازگشت مجدد   مورد بحث قرار می گیرند. به منظور تایید صحت نتایج معادلات مربوطه با استفاده از روش چهارگانه مختلف حل می گردند.با مقایسه نتیجه روش های دقیق با   توافق متناسبی حاصل می گردد.

مقدمه.
سطوح مربوط به بخش ها به طور گسترده ای در حل مسائل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مربوط به این سطوح به دلیل وجود زوایای تیز بر روی راس سطوح , در لحظاتی مواجه با ویژگی ها و نیروهای خاص می باشند. بر طبق به نظریه سطوح نازک کلاسیک , ویلیام به بررسی این ویژگی های خاص حاصل از شرایط مرزی متنوع در سطوح ایزوتوپیک تحت شرایط خمش و توسعه می گردد.دمپسی و سینکلر به بررسی ویژگی های این فشارها در سطوح ایزوتوپیک تحت فشار با معرفی تابع فشار هوا پرداخته اند.اوجیکاتو و همکارانش از یک طرح محدود متنوع برای بررسی این خصوصیات در سطوح مرکب لایه ای با حمایت از لبه های شعاعی استفاده کرده اند. لیسا و همکارانش از روش ریتز استفاده کرده و تابع زوایه ای را به عنوان تابع قابل قبول برای بررسی عملکرد خاص به منظور ارتعاش سطوح نازک با تاوجه به زوایای ورودی یا گره V در نظر گرفته اند. هانگ و همکارانش راه حل نزدیکی را در ارتباط با ارتعاش سطوح بخشی با حمایت از لبه های آن برای بررسی این ویژگی ها مد نظر قرار داده اند. آن ها از نظریه سطوح متغیر برای بررسی سطوح ضخیم با در نظر گرفتن فاکتورهای صحیح استفاده کرده اند.اما ویژگی های خاص مربوط به این نیروها در راه حل آن ها نشان داده نمی شود. هانگ و همکارانش به بررسی این نیروهای فشار با استفاده از راه حل بسته ای برزای ارتعاش سطوح میندلین با مد نظر قرار دادن حاشیه های آن استفاده کرده اند.هانگ به بررسی این خصوصیات پرداخته و ترتیبات و ویژگی های خاصی را بدست آورده است.
قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )