تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 8 ریاضی: الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی

چکیده
با به اجرا کردن PDDA (الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی)  از طریق تعداد کمی از سخت افزارها، واحد آشکارسازی بن بست طراحی شده به سختی عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد، ( و بطور بلقوه به هیچ وجه دارای تاثیر منفی نمی باشد) بلکه مبنایی را برای روش های آشکارسازی بن بست های شدید، به وجود می آورد.
متاسفانه، مشکلات 1، 2، 3 ذکر شده در بخش 3.3.3، اجرای جلوگیری از این بن بست ها (وقفه ها) را در سیستم های حقیقی پیچیده می کند. روش جدید ما برای ادغام آشکار سازی این بن بست ها و اجتناب از آن ها ( اگرچه نیازمند اطلاعات پیشرفته نمی باشد، دانش مقدماتی از شرایط منابع)، سهمی در انطباق راحت تر جلوگیری از این بن بست ها در MPSoC ، با تطبیق حداکثر آزادی به همراه مزایای های اجتناب از این بن بست ها، دارد ( یعنی همزمانی حداکثر درخواست ها و تایید آن بستگی به مسیرهای اجرایی خاص دارد). 
DAU از این بن بست ها بدون اجازه دادن به درخواست هایی که منجر به بن بست می گردد، جلوگیری می کند. در مورد تغییر مسیر که حاصل فعالیت به منظور اجتناب از بن بست ها می باشد، DAU از یکی از پردازشگرهای مرتبط با ایت تغییر مسیر می خواهد تا  منابع را باز کرده به گونه ای که این تغییر مسیر مشخص گردد. 
اگرچه بسیاری از روش های مربوط به اجتناب از بن بست تا به حال معرفی شدند ، با مد نظر قرار دادن اطلاعاتمان، هیچ تحقیقی در گذشته در ارتباط با جلوگیری از این بن بست ها انجام نشده است. 
قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )