تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 1 مهندسی صنایع: مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی

چکیده 
تحقیقات مربوط به تصمیم گیری چند ضابطه ای با سرعت زیادی رو به پیشرفت بوده و به عنوان یک حیطه تحقیق قابل توجهی در ارتباط با مسائل تصمیم گیری پیچیده تر می باشد. هدف این مقاله این است تا به بررسی مدل ارزیابی عملکردی بپردازد.این مقاله به ایجاد یک مدل ارزیابی بر مبنای یک فرایند زنجیره ای تحلیلی و تکنیکی در ارتباط با عملکردهای منظم , نسبت به راه حل های ایده آل در مورد ابهامات و موارد داخلی با توجه به ارزش های زبان شناسی که توسط ارقام مثلثی ترکیب بندی می گردند , می پردازد. روش های مطرح شده تحلیلگران را قادر می سازد تا ارزیابی و درک بهتری از فرایند ها داشته و ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری سیستماتیک , کارآمد و دقیقی را ایجاد کنند.

کلمات کلیدی . مجموعه فازی , ارزیابی عملکرد , فرایند زنجیره ای تحلیل فازی , تاپسیس , تصمیم کیری های چند ضابطه ای.

مقدمه.
برای رقابت در محیط رقابتی امروز , بسیاری از سازمان ها استانداردهایی را به عنوان یک استراتژی مهم در ایجاد یک عملکرد بهتر و تعهد در ارتباط با ایجاد مزایای رقابتی مد نظر قرار می دهند. مطالعات زیادی وجود دارد که به بررسی روش ها در ارتباط با ارزیابی عملکرد می پردازد.بعضی از این بررسی ها به تعیین شاخص های عملکردی کلیدی مختلف شامل جنبه های محسوس و نامحسوس می پردازند.در ارتباط با ارزیابی عملکرد کاربردها این مورد امکان پذیر می باشد که اهداف محسوس و نامحسوس یک شرکت به گونه ای تعریف می گردند که نسبت به شرایط و اهداف یک مورد متناسب بوده و استراتژی های آن به صورت عملکردی , تعیین شده و و به صورت مکمل می باشد.
در بررسی ها , یک روش منطقی به هدف ارزیابی عملکردهای نسبی توسط ابعاد چندگانه مطرح می گردد.هدف اصلی این مقاله این می باشد تا برای کارورزان یک دیدگاهی را در ارتباط با بررسی های عملکردی در مورد عدم صراحت و در کسب اولویت دهی و ابعاد ارزیابی عملکردی ایجاد کند. علاوه بر این ما تلاشی را به منظور کمک به نمایندگان دولت و یا تحلیل های ارزیابی شده در ارتباط با دسترسی به این عملکردها ایجاد کنیم.ما به بررسی چهار شرکت کامپیوتر نوت بوک ODM برای دنبال کردن اهدافمان می پردازیم. در این تحقیقات از یک کارشناس دعوت شده است تا به ارزیابی عملکرد این شرکت ها با استفاده از تکنیک های AHP و تاپسیس به همراه MCDM بپردازند.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )