تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 4 مهندسی صنایع: سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی

چکیده 
در این مقاله سیستم SAFIS بر مبنای شباهت های عملکردی بین شبکه توابع و سیستم میانجی فازی (FIS) ایجاد می گردد. در سیستم SAFIS، مفاهیم مربوط به تاثیر قوانین فازی معرفی شده و با استفاده از این موارد، قوانین مربوط به فازی بر مبنای داده های ورودی که تا به حال دریافت شده اند، حذف یا اضافه می گردند. اگر داده های ورودی مانع اضافه شدن قوانین فازی شدند، به این ترتیب تنها پارامترهای مربوط به قوانین مشخص با استفاده از طرح فیلتر کالمن به روز می گردند. عملکرد SAFIS با چندین الگوریتم موجود در ارتباط با تعیین مشکلات دو سیستم غیر خطی و پیش بینی مشکلات در زمان آشفتگی مقایسه می گردد. نتیجه نشان می دهد که SAFIS که داراتی قوانین کمتری می باشد در مقایسه با الگوریتم های دیگر دارای صحت بیشتر . یا در سطح مشابه آن ها می باشد.

کلیدواژه: سیستم انطباق زنجیره فازی (SAFIS)؛ GAP-RBF؛ GGAP-RBF؛ تاثیر قوانین فازی؛ فبلتر بسط داده شده کالمن.

مشخص می باشد که سیستم استنتاج فازی(FIS) تقریبا مشابه طرح های ورودی و خروجی با در نظر گرفتن بعضی از قوانین مورد استفاده قرار می گیرد. در طرح FIS، دو فعالیت اصلی وجود دارد که شامل تعیین ساختار و انطباق پارامترها می باشد. شناسایی ساختارها به تعیین ورودی ها و خروجی ها ، متغیرهای پیش رو و قبلی با توجه به قوانین مورد نظر، تعداد قوانین، و موقعیت تابع عضویت می پردازد. فعالیت ثانویه انطباق پارامتر شامل تشخیص پارامترها می باشد زیرا ساختار سیستم فازی در مراحل پیشین مشخص شده اند.
اخیرا، شباهت توابع بین َبکه های به هم پیوسته RBF، و FIS برای به اجرا در آوردن دو مرحله بالا مورد استفاده قرار گرفته است. این طرح از قابلیت های RBF برای تغییر قوانین و همچنین تنظیم پارامترها با توجه به اینکه سلول های پنهانی شبکه RBF در ارتباط با سیستم فازی می باشند، استفاده می کند.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )