تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 3 شیمی: رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختار بوکسیت هندی

چکیده
در مطالعۀ رفتار زینتر و توسعۀ فاز با دمای زینتر که آغاز آن از 1000-1650 درجۀ سانتی گراد است از دو نوع بوکسیت (هیدرواکسید آلومینیوم) هندی با ناحالصی های گوناگون استفاده شد. در توسعۀ فاز و تعیین مشخصات میکروساختار از پراش پرتوایکس و میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده استفاده شد.مشخص شد که هر دو نمونۀ زینتر نه تنها دارای مقدار قابل توجهی فاز شیشه ایی هستند، بلکه مقدار قابل توجهی فاز FeAlTiO5 ذوب پایین(low melting) نیز در آنها وجود دارد.حضور فاز شیشه ایی و فاز FeAlTiO5 با ذوب پایین(low melting)عمدتا مسئول خواص دمای بالای نامرغوب بوکست هستند.نمونه های بوکسیت RUL با دمای 1450 درجۀ سانتی گراد را به نمایش می گذارند.جلوگیری از فازهای ذوب پایین باعث می شود که دمای RUL به >1600℃ افزایش یابد.

1.مقدمه
هند از نظر ذخایر بوکسیت، رتبۀ پنجم را در دنیا دارد (حدود 5%) بوکسیت هند با ناخالص فراوان مواجه است. ناخالص ها عمدۀ موجود در بوکسیت شامل  و Cao می باشد.این ناخالصی ها فازها ذوب پایین در دمای بالا را شکل می دهند که به خواص دمای بالا آسیب می رساند.کشورهای چن، گینه و برزیل عرضه کنندگان اصلی بروکسیت برای موارد نسوز (refractory) در صحنۀ بین المللی به شمار می روند.
بوکسیت نسوز با کیفیت باید دارای نسوزی بالقوه (~1840℃) باشد.بطوریکه بتوان از نقطۀ اوتکتیک در نمودار فاز Al2O3-SiO2 به این کیفیت بالا پی برد.نمودار فاز Al2O3-SiO2 دو جزء اصلی شکل خالص آنها را نشان می دهد.بااینحال، مادۀ در دست بررسی زیر بارفشار ،ناسوزی آن پایین است.این رفتار معمولا به حضور فاز مایع در این طیف دمایی نسبت داده می شود و دلیل این طف دمایی هم حضور ناخالصی هایی از قبیل TiO و Fe2O3 در بوکسیت می باشد.
در این بررسی دو نوع بوکسیت هندی با ترکیب شیمیایی متفاوت انتخاب شدند و رفتار چگالی (densification) آنها مطالعه و بررسی شد.اثر ترکیبی بر میکروساختار محصول زینتر نیز مورد بررسی قرار گرفت.در پایان، ناسوزی زیر بار فشار اندازه گیری شد و رابطۀ بین نتایج بدست آمده و میکروساختار بررسی شد. 

2. روند آزمایشی
دو نوع بوکسیت با سطح ناخالصی متفاوت از منطقۀ گجرات هندوستان گردآوری شد.تجزیه شیمیایی این مواد با استفاده از روش شمیایی خیس استاندارد (standard wet chemical metho) انجام شد.کانی های بوکسیت خرد شدند و برای عبور از الک 100 روزنه ایی به صورت خشک آسیاب شد. سپس با ساچمۀ زیرکونیومی در ظرف زیرکونیومی به مدت دو ساعت سائیده و آسیاب شد.دغاب بدست آمده در دما 40 درجۀ سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک شد و برای اینکه پودر دلخواه بدست بیاید از الک 100 روزنه ایی گذرانده شد.

قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
                   آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )