تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 31 شیمی: کاتالیزور NiCoMgCeOx مناسب پایه دار با پایداری دمایی بالا و فعالیت/ گزینش پذیری بالا برای ریفرمینگ اتوترمال متان به گاز سنتز

چكیده
كاتالیزورهای NiCoMgOx و NiCoMgCeOx (Ni/Co/Mg/Ce=1/0.2/1.2/0 or 1.2)  قرار گرفته بر روی پایه زیركونیا-هافنیا، با سطح ویژه پایین، تخلخل درشت، و پیش كلسینه شده در دمای بالا (oC1400 به مدت 4 ساعت) فعالیت بالا (>98%) و گزینش¬پذیری (>95%) در واكنش اكسیداسیون جزئی متان به گازسنتز از خود نشان دادند. كارایی آن ها بدون تغییر باقی ماند حتی بعد از اینكه كاتالیزورها در دمای بالاتر (oC 2000 > به مدت 30 دقیقه) یا تعدادی شوك های دمای بالا قرار گرفتند، كه ناشی از تماس مستقیم با شعله اكسی استیلن می باشد. كاتالیزور NiCoMgCeOx قرار گرفته بر روی پایه، هرچند به علت تحرك خیلی بالای اكسیژن شبكه، كارایی كاتالیزوری بالاتری در واكنش های ریفرمینگ بخار و CO2 از خود نشان داد. بنابراین آن برای ریفرمینگ اتوترمال متان مناسب تر می باشد.

کلیدواژه: کاتالیست NiCoMgCeOx پایه زیركونیا-هافنیا، کاتالیست NiCoMgCeOx پایه زیركونیا-هافنیا، اکسیداسیون متان جزئی کاتالیت؛ رفورمینگ اتوترمال متان، رفورمینگ بخار متان، رفورمینگ CO2 متان، کاتالیزور NiCoMgCeOx پایه باثبات دمای بالا

1- مقدمه :
ریفرمینگ اتوترمال متان (MATR) در دو ناحیه دمایی جداگانه انجام می شود-در ناحیه اول، بخشی از متان از خوراك در شعله یا كوره كاتالیستی محترق شده، جریان محصول داغی (حدود  oC1400) تولید می كند، و در ناحیه دوم، متان تبدیل نشده از جریان محصول از طریق احتراق متان بر روی كاتالیزور ریفرمینگ بخار به گازسنتز تبدیل می شود. فرایند MATR به هیچ انرژی خارجی نیاز ندارد، و هنوز استفاده از آن محدود می باشد كه عمدتاً به علت فولینگ كاتالیزور در عملیات دما بالا (حدود oC1400) و شوك های گرمایی دریافت شده توسط كاتالیزور به ویژه در طی دوره های راه اندازی و خاموشی فرایند، می¬باشد. 

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
                   آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )