تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 37 شیمی: جدایش فیزیكی با استفاده از انتخاب اشکارسازی باکتریوفاژ و پپتیدهای غیرآلی متصل

چکیده
ظهور باکتریوفاژ عموما در نزدیك شدن محیط زنده در انتخاب پپتیدهای مخصوص به مواد معدنی به كار برده شده است. در این فرآیند، به طور سنتی، میل تركیبی بالای پپتید‌ها توسط یك روش شستشوی شیمیایی باز یابی می‌شوند، كه شامل اتصال مجموعة باكتریو فاژ را با مواد آلی مطلوب، شستشوی چسب های ضعیف، و شستشوی چسبهای گیردار زیر شرایط میانگیر خشن در گیر می‌كند. نتیجه این فرآیند ممكن است به از بین بردن نقص همه چسب‌های قوی، جدایی فاژاز پروتئین، یا ممكن است سطح مادی را اصلاح كند. برای غلبه بر این محدودیت‌های بلقوه، ما شستشوی فیزیكی مبتنی بر شیوه فرا صوت را توسعه دادیم. در اینجا، ما دو پیش نویس بهینه شده فرا صوت داریم كه با پپتیدهای مخصوص كانی میكای طبیعی انتخاب كردیم. ما ابتدا شستشوی فیزیكی 30-اس و در مرحله بعد شستشوی شیمیایی انجام دادیم و راندمان سرند چسب‌های قوی تا 100% افزایش یافت. امیدواریم بوسیله نتایج، ما پیش نویس كاربردی شستشوی فیزیكی كه از ترتیب انتخاب چسب‌های قوی 45%  بدست آمده را بكار بردیم. این شیوه زمان شستشوی خیلی كوتاه تری دارد ثانیاً قابل قیاس تا ساعت‌ها شستشوی شیمیایی بود. گزارش كاربرد شیوه شستشوی فیزیكی جدید فرا صوت در این باره می ‌تواند یك گام متناوب بسیار كارآمد در سرند كردن مواد جامد پپتیدی خاص باشد.

نمایش باکتریوفاژ، شستشو فیزیکی، مافوق صوت، پپتیدهای غیرآلی متصل، میکا مسکوی

1. مقدمه و زمینه 
در طی دهه گذشته تغییر الگو، در علم مواد و شیمی در انتخاب یا طراحی پپتیدها  بعنوان ابزارهای مولكولی رخ داده است تا در واحدهای مولكولی تركیبی. به طور خاص یك جریان سریع در به كارگیری اتصال غیر آلی پپتیدها بوده است كه كاربرد ژنتیكی موجودزنده تك سلولی، نظر به این كه اساس بازشناسی مولكولی در تركیب مواد، مونتاژ، و ساخت انتخاب شده است. 

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
                   آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )