تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 38 شیمی: آماده سازی تهیه جامدات متخلخل جدید از میكاهای فلوئوردار ستون دار توسط اکسید الومینیوم با استفاده از عملیات اسید

چکیده
جامدات متخلخل از میكای فلوئوریدی آلومین ستون دار (APMs)، كه از میكای سدیم تتراسیلیك فلوئور [NaMg2.5Si4O10F2] بدست آمده، توسط سولفوریك اسید در دمای 25 درجة سانتیگراد تهیه شد. محصولات توسط XRD, ICP, SEM, TEM و جذب سطحی- دفعی نیتروژن به صورت ایزوترم در k77 بررسی شد. اندازگیری‌های XRD نشان داد كه ساختار لایه درونی ستون‌دار دارای یك فاصلة كفی بزرگ فروریخته در طول مراحل اولیة عملیات اسیدی می‌باشد. تحلیل‌های ICP نشان داد كه یون‌های Al3+ و Mg2+ از میكای ستون دار در طول عملیات اسیدی شسته شده‌اند. مشخصات حفره (تخلخل) محصولات شسته شده، متفاوت از میكای ستون دار مادر بود : شستشوی اسیدیِ میكاهای ستون دار منجر به شكل گیری مزوپورها  حدود nm3.2 در قطر شد. همبستگی بین تغییر در مشخصات حفره و رفتار شستشوی كاتیون پیشنهاد می‌دهد كه شكل گیری مزوپور در نتیجه شستشوی یون‌های Mg2+ از صفحة هشت وجهیِ میكاهای ستون دار می‌باشد. محصولات شستشو شده بدین ترتیب از باقیماندة شكل شناسی لایه ای میكاهای ستون دار بدست آمده است. این نتایج نشانگر عملیات اسیدی ملایم كاربرد APMs تهیه گر یك مسیر جدید برای دستیابی منحصر به فرد به جامدات مزوپور دارای ذرات بزرگِ میكای مادر می‌باشد.

کلیدواژه: مواد لایه ای، جادادن، میكای فلوئوریدی آلومین ستون دار، عملیات اسیدی، مزوپور

1. مقدمه
چندین روش شناخته شده برای ساخت مواد متخلخل از سنگ معدنی وجود دارد. سنگ‌های ستون دار اكسیدی نوعی از مواد متخلخل ریز سرامیكی از متورم شدن سنگ معدن توسط تودة كاتیون‌های غیر آلی بین لایه‌ای درون مناطق بین لایه‌ای‌شان و عملیات گرمایی بعدی. در گرمایش كاتیون‌های بسیار در مناطق بین لایه‌ای به اكسید‌های مقاوم گرمایی كه لایه‌ها را مجزا به صورت ستون‌هایی نگه می‌دارد تبدیل شده میكاهای فلوئوریدی ستون‌دار اكسیدی از میكاهای فلوئوریدی قابل تورم بدست آمده است. به صورت كریستال‌های میزبان، به همین صورت از سنگ معدن‌های طبیعی. میكاهای قابل تصویری به صورت كریستالیتة بالا نشان می‌دهد، ظرفیت زیاد تبدیل كاتیون و مقاومت بالای گرمایی را نیز نشان می‌دهد. 

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
                   آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )