تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 44 شیمی: تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی

خلاصه :
تبدیل 3- هیدروکسی پروپیانات (3HP) از 1، 3 – پروپاندیول (PDO) با بیان ژن دهیدراتاز (dhaT) و آلدهید دهیدراژناز (aldD) سیدومونوس پوتیدا KT2442 تحت پیش برنده phaCAB اپرون از رالستونیا یوتروفا H16 پیش می رود. بیان این ژن ها در آئروموناس هیدروفیلا  4AK4 تاg/L21 3HP در فرایند تخمیر تولید می شود . برای سنتز هموپلیمر پلی (3 – هیدروکسی پروپیونات) (P3HP) و کوپلیمر پلی     (3 – هیدروکسی پروپیونات – کو – 3 - هیدروکسی بوتیرات) (P3HP4HB)، dhaT و aldD در ای.کولی همراه با ژن phaC1  ، ژن سنتز پلی هیدروکسیل کانوات مربوط به رالستونیا یوتروفا را رمزگذاری می نماید ( (PHA و ژن  pcs  ناحیه ACS پروپیونول- کو ای لیگاز (PCS) سه جزئی کلوروفلکسوس اورانتیاکوس را کدگذاری می نماید. تا 92٪ وزن P3HP و 42٪ P3HP4HB توسط اشرشیاکلی نوترکیب، به ترتیب در PDO و مخلوطی از PDO+1، 4 – بوتانیدیول (BD) رشد نمود.

کلمات کلیدی : PHB، پلی(3-هیدروکسی پروپیونات) ، دهیدراتاز ، آلدهید دهیدروژناز ، 1،3-پروپاندیول ، 1،4-بوتاندیول ، اشرشیا کولی

1. مقدمه :
پلی هیدروکسی الکانوئات باکتریال (PHA) یک ترموپلاستیک طبیعی زیست تخریب پذیر است که توسط میکروارگانیسم های مختلف بعنوان انرژی داخل سلولی و ترکیبات ذخیره سازی کربن تولید می شوند (رم، 2010؛ استنباشل و فوشن بوش، 1998؛ استنباشل و هاین، 2001؛ ورلیندل و همکاران، 2007).کاربرد بالقوه PHA  به عنوان جایگزین پلاستیک های نفتی اهمیت PHA را در زمینه مهندسی زیستی (رینکوز و همکاران ،2009،کشاورز و روی، 2010، چن، 2009) افزایش می دهد. ماده PHA یک پلی استر زیست تخریب پذیر و زیست سازگار با خاصیت پیزوالکتریکی و خواص مکانیکی انعطاف پذیر است (چن ، 2009، چن و وو، 2009). آنها در بسته بندی ، پزشکی، داروسازی، زراعت و صنایع غذایی مورد استفاده قرار       می گیرند (چن، 2009 ، رم ،2010؛ چنگ  و همکاران، 2006). میکروب ها به افزایش تولید PHA های مختلف که توسط میکروارگانیسم های نوترکیب مهندسی متابولیک  تشخیص داده می شود ، می پردازند (چن و همکاران، 2004، پارک و لی ، 2005، پارک و همکاران ، 2005 ، جونگ و همکاران 2010 ، تیو و همکاران 2009).

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین

 
                   آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )