تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 10 علوم تربیتی: جدول زمانی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک

چکیده
این مقاله به شرح فعالیت های الگوریتم ژنتیکی هیبریدی در ارتباط با نمونه های واقعی مسئله جدول زمانی دوره اموزش دانشگاهی می پردازد. ما جدول زمانی آزمایشی را در محیط کاملا محدود مد نظر قرار می دهیم، که در ارتباط با آن تعریف رسمی داده می شود. تکنیک های ارائه راه حل متناسب با مسئله به همراه اپراتورهای ژنتیک مربوطه و الگوریتم جستجوی محلی تعریف می گردد. روش مطرح شده در این مقاله با موفقیت برای جدول زمانی در نهادهای پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته و دارای قابلیت ایجاد جدول زمانی برای نمونه های مرتبط به مسائل پیچیده تر می باشد.

1. مقدمه
مسئله جدول زمانی دانشگاهی و انواع  آن به عنوان بخشی از دسته بندی جدول زمانی و مسئله زمانبندی می باشد. هدف جدول زمانبندی، تعیین ضوابطی برای تعداد محدودی از منابع بوده در حالی که تمام محدودیت ها نیز در نظر گرفته می شود. دو شکل مسئله جدول زمانی دانشگاهی در تحقیقات امروزی مد نظر قرار می گیرد: جدول زمانی امتحان و مسئله جدول زمانی دوره آموزش می باشد، به ترتیبی که تفاوت بین این انواع معمولا بستگی به دانشگاه مربوطه دارد. این مسئله به صورت تخصصی تر مبتنی بر فعالیت های بعد از ثبت نام و یا تکلیف محور می باشد. در مسائل بعد ثبت نام، جدول زمانی می بایست به گونه ای ایجاد گردد که تمام دانشجویان بتوانند در تمام برنامه هایی که ثبت نام کرده اند شرکت کنند، در حالی که در مسئله برنامه تحصیلی محدودیت ها بر طبق به دوره تحصیلات دانشگاه  و نه بر مبنای داده های نام نویسی می باشد. 
به دلیل پیچیدگی ذاتی مسئله و تغییر پذیری ، بیشتر مشکلات حقیقی مرتبط به جدول زمانی دانشگاهی بر مبنای NP می باشد. این موارد مستلزم الگوریتم های ذهنی می باشد که تضمینی را برای راه حل های مطلوب ایجاد نمی کنند، اما در بسیاری از موارد قابلیت ایجاد راه حلی را دارند که که برای اهداف عملی مناسب می باشند. قبلا نیز نشان داده شده است که تکنیک های مبتنی بر موارد فرا ذهنی ( همانند الگوریتم های تکاملی؛جستجوی ممنوع و غیره) مشخصا متناسب با حل این نوع از مشکلات بوده، و این مقاله نمونه ای از آن رویکرد می باشد. 
این مقاله تمرکزش را بر روی مسئله جدول زمانی آزمایشی (LETP) قرار می دهد، که ما آن را به عنوان نوعی از مسئله جدول زمانی دوره آموزشی دانشگاهی (UCTP) تعریف می کنیم. انگیزه برای این مقاله حاصل از نیاز برای ایجاد جدول زمانی خودکار در نهادهای پژوهشی می باشد. این جداول زمانی دیگر با استفاده از روش های سنتی به دلیل بالا رفتن پیچیدگی های مربوط به اصلاح دوره آموزشی ایجاد نمی گردد. 

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )