تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 2 توریسم: آموزش های مربوط به صنعت توریسم در جمهوری خلق چین 

چکیده
رشد قابل توجه صنعت توریسم در جمهوری خلق چین به همراه واکنش های مناسب از سیستم آموزشی آن نبوده است. تعداد و استاندارد کارکنان باکیفیت صنعت توریسم پایین تر از سطح مورد نیاز آن بوده است. ژانگ جوانگری از موسسه علوم اجتماعی آکادمی چین توضیح می دهد که چگونه سیستم آموزشی مربوط به توریسم (جهانگردی) می بایست گسترش یابد و در ارتباط بیشتری با صنعت توریسم چین باشد.
صنعت توریسم جمهوری خلق چین به طور قابل توجهی از سال 1978 رشد داشته است. ورود جهانگردان خارجی از 1809221 نفر در این سال به 22819000 در سال 1986 رسید که شامل افزایش در ورود جهانگردان خارجی از 229646 تا 1482000 بوده است. افزایش کسب درآمد های خارجی از صنعت توریسم به 1450$ در 10 به توان 6 در سال 1986 نسبت به 260$ در 10 به توان 6 در سال 1987 رسید.در عین حال , توریسم داخلی نیز با سرعت بیشتری رو به توسعه گذاشت. بر طبق به یک تخمین , سفرهایی که توسط ساکنان چین در آن کشور انجام می شد به هزینه کلی 270 در 10 به توان 6 , به اندازه 10.6 در 10 به توان 9 RMB نسبت به دهه های گذشته در ارتباط با تورهای داخلی رسیده است. در نتیجه اجرای سیاست ها باز در سال های اخیر , توریسم به عنوان یکی از مهمترین موارد کسب درآمد در چین بوده است.قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 #آموزش
#آموزش_صنعت_توریسم
#آموزش_توریسم
#چین
#Tourism_education
#Tourism
#education
#China


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )